TRUSTEE NAME

Sr.No Name Designation
1 Hon.Mr.Bhimajisheth Kamalu Gadge. Founder-President
2 Hon.Mr.Sureshsheth Sakharam Kote. Vice-President
3 Hon.Mr.Rahul Ramdas Khokale. Seceretary
4 Hon.Mr.Shrish Murlidhar Bhor. Member
5 Hon.Mrs.Sanjivani Ramdas Khokale. Member
6 Hon.Mr.Kishorsheth Genubhau Dangat Member
7 Hon.Mr.Vittal Kondaji Jadhav. Member
8 Hon.Mr.Babanrao Gangaram Gunjal. Member
9 Hon.Mrs.Shantabai Bhimaji Gadge. Member
10 Hon.Mrs.Nirmala Suresh Kote. Member
11 Hon.Mrs.Surekha Shrish Bhor. Member
12 Hon.Mrs.Pushpa Kishorsheth Dangat. Member
13 Hon.Mr.Suresh Bhimaji Gadge. Member
14 Hon.Mr.Suresh Namdeo Gadge Member
15 Hon.Smt.Mirabai Dnyaneshwer Pote. Member